منزلت

علامه محب الدین طبری ودیگران از ابن عباس روایت نموده که ابوبکر وعلی به قصد زیارت پیامبر ( صلی الله علیه وآله) خواستند وارد  در محل قبر شوند ، پس علی از ابوبکر خواست او اول وارد گردد ، اما ابوبکر گفت :

ما أتقدم رجلاً سمعت رسول الله (صلی الله علیه وآله ) یقول :« علی منی کمنزلتی من ربی»     ( ذخائر العقبی : ص۶۴ به روایت از « الموافقه» ابن سمان، ریاض النضره : ج٢، ص ١٠۶و٢٠٣، صواعق المحرقه : ابن حجر: ص١٠۶، توضیح الدلائل ، سید احمدحسینی شیرازی شافعی: ص٢٣٩ مخطوط کتابخانه ملی فارس، وسیله النجاه محمدمبین فرنگی هندی:ص١٣۴، وسیله المآل ، احمد بن باکثیر حضرمی : ص١١٣، نسخه عکسی از مخطوط ظاهریه شام ، مناقب العشره، نقشبندی : ص١٢مخطوط( ملحقات احقاق : ١٧/١٩۴)، روض الازهر ، مولوی کاظمی مشهور به قلندر هندی: ص٩٧، مناقب سیدنا علی،عینی : ص ٣٩، ارحج المطالب آمرتسری، ص ۴۶٨)

/ 0 نظر / 36 بازدید