آفرینش

علامه خطیب خوارزمی با ذکر سند از عثمان

 بن عفان نقل نموده واوازعمربن خطاب و او

 از ابوبکر بن ابی قحافه که گفت: شنیدم

رسول خدا( صلی الله علیه وآله)

 می فرماید :«ان الله خلق من نور وجه علی بن ابی

 طالب ملائکه یسبحون ویقدسون ویکتبون ثواب

ذلک لمحبیه ومحبی ولده»( مقتل الحسین :ص97)

همانان خدا از نور صورت علی بن ابی طالب فرشتگانی

آفرید که ( او را ) تسبیح گویند وتقدیس نمایند وثواب آن را

برای دوستان علی  و دوستان فرزندانش می نویسد.

خوارزمی نیز به سند دیگر از عثمان بن

عفان نقل نموده و او از عمر که گفت :

«ان الله خلق ملائکه من نور وجه علی

 بن ابی طالب»( مناقب خوارزمی : اواخر فصل نوزدهم ، ص 236)

همانا خداوند فرشتگانی را از نور صورت

علی بن ابیطالب آفرید.

وبعید نیست همان حدیث اول باشد ولی در

ضبط آن خلط عمدی یا سهوی شده باشد  

/ 3 نظر / 17 بازدید

نخوردیم نخوردی

شیعه علی

ببخشید از نظر اهل علم این نوشته ها اعتبار چندانی ندارد چون سند دقیق ارائه نشده آیا خوارزمی در مورد این حدیث اظهار نظر کرده است؟ چون در بیشتر کتابها ما اهل تشیع متاسفانه قسمتی از حدیث را قیچی می کنیم سپس آن را به مردم عادی ارئه می کنیم من شخصا وقتی که دنبال سند این احادیث می گردم آخر کار نویسنده می نویسد که این حدیث جعلی است .

بابل

بیاب